Samfundsfag, D

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Faget giver dig viden om danske og internationale samfundsforhold.
Du beskæftiger dig med det politiske system og den måde, arbejdsmarkedet er organiseret på. Du lærer om velfærdsmodeller og klædes på til at forstå grundlæggende økonomiske sammenhænge.

Læs mere om faget og eksamen på Uddannelsesguiden

Adgangskrav

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men der er undtagelser.
Hvis du vil vide mere, så kontakt en af vores vejledere.

Du skal desuden kunne reflektere over givne samfundsfaglige problemstillinger og komme med løsningsforslag.