Organisation, C

Til Søgning

Pris: DKK 1.400,00

Om faget

I faget organisation på C-niveau får du et grundlæggende indblik i en organisations strukturer samt i den organisationsteoretiske udvikling i et historisk perspektiv.
Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau.
Du lærer at arbejde med organisatoriske problemstillinger og at se på interne organisatoriske forhold og organisationen som en dynamisk enhed i samspil med det omgivende samfund.
Du lærer også om team- og projektorganisering, team- og projektledelse og kompetenceudvikling i en organisation, lige som du lærer at bruge viden om trivsel, motivation og ledelse til at diskutere og vurdere en organisations ledelsesprocesser.
Der inddrages supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen er baseret på aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger og veksler mellem teori og et casebaseret undervisningsprincip. Du arbejder bl.a. med øvelser ud fra konkrete og afgrænsede organisatoriske problemstillinger og med organisatoriske modeller.
It indgår som værktøj, bl.a. i forbindelse med casearbejde og længere sammenhængende forløb.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger en af følgende to prøveformer:
a) En mundtlig prøve i form af en samtale på grundlag af et ukendt tekstmateriale. Prøven varer ca. 20 minutter, og du får ca. 40 minutters forberedelsestid.
b) En mundtlig prøve på grundlag af dels et selvvalgt emne fra undervisningen, dels et ukendt tekstmateriale. Prøven varer ca. 30 minutter, og du får ca. 30 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Læs mere Læs mindre
Din Kurv
Kurven er tom!

Søg hold

Nulstil søgningen