Betingelser for udlån af bærbar computer

Luk fane

Produktinformation

www.shop.vucstor.dk/formular/betaling-for-depositum-for-leje-af-pc kan du reservere en bærbar computer, hvis du er tilmeldt AVU- og/eller HF-undervisning hos VUC Storstrøm samt betale depositum for leje heraf.

Det lånte udstyr består af:

1 bærbar computer

1 strømforsyning

1 omslag.

www.vucstor.dk ejes og drives af VUC Storstrøm, CVR-nr: 29541868, Bispegade 1, 4800 Nykøbing F., Telefon 5488 1700 og e-mail: vuc@vustor.dk

Priser

Det koster kr. 500 i depositum at leje en bærbar computer. Prisen er fritaget for moms. Såfremt du afleverer computeren tilbage i perfekt stand, vil du få dit depositum retur på din NEM-konto.

Særlige betingelser for leje af bærbar computer

Den bærbare computer tilhører VUC Storstrøm og kan ikke gøres tll genstand for pantsætning, udlæg m.v.
 
Du hæfter ubegrænset for den bærbare computer og strømforsyning i hele udlånsperioden, herunder ved bortkomst, tyveri eller hvis udstyret på anden måde lider overlast.
 
Bemærk: VUC Storstrøms forsikringer dækker ikke denne computer. Du skal derfor selv kontakte dit eget forsikringsselskab for at afklare dine forsikringsforhold.
 
VUC Storstrøm er ikke ansvarlig for software og data, som du selv har placeret på den bærbare computer. Ved indlevering til reparation forbeholder VUC Storstrøm sig ret til at slette alt på computeren.
 
Du er selv ansvarlig for evt. ulovlig brug af computeren. VUC Storstrøm forholder sig ret til at logge og spore computeren i hele udlånsperioden.
 
VUC Storstrøm forbeholder sig ret til at tilbagekalde computeren på et hvilket som helst tidspunkt i udlånsperioden.

Aflevering af bærbar computer

Den bærbare computer og strømforsyning skal afleveres til VUC Storstrøm samtidig med at uddannelsesforløbet på VUC Storstrøm ophører.
 
Hvis du har afleveret den bærbare computer og strømforsyning i perfekt stand, vil du få dit depositum udbetalt på din NEM-konto indenfor 14 dage.
 
Såfremt den bærbare computer og strømforsyning ikke er afleveret senest 14 dage efter den modtagne undervisningsophør pålægges et ekstra administrativt gebyr på kr. 1.500,-

Generelle betingelser

De kontooplysninger, der indtastes ved ansøgning, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun er dig og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved betaling via Dankort, Visa og MasterCard trækkes beløbet direkte fra din konto, så snart du har reserveret en computer via denne hjemmeside.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter, at pengene er hævet eller reserveret på dit betalingskort eller via Mobilepay. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den efterfølgende hverdag. Bemærk: beløbet for visse korttyper frigives først op til 30 dage efter reservationen.

Hvis du fortryder, inden fristen udløber, skal du rette henvendelse til VUC Storstrøm, som returnerer det modtagne beløb til dig. Henvendelse kan ske via e-mail til vuc@vucstor.dk.

Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3

Forbehold for ændringer

VUC Storstrøm forbeholder sig ret til at opdatere regler og betingelser, der gælder for udlån af bærbar computer på dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer.

Links

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3