Kultur- og samfundsfaggruppen

Til Søgning

Pris: DKK 550,00

Om faget

Kultur og samfundsfaggruppe - hf er et tværfagligt fag, der giver indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling i Danmark så vel som internationalt.
Du vil komme til at arbejde med emner inden for historie, samfundsfag og religion i forløb, hvor alle tre fag indgår, således at du lærer at kombinere viden og metoder fra fagene.
Bla. vil du få indblik i sammenhænge mellem kultur- og samfundsforhold i danmarkshistorien og i sammenhænge mellem religionerne og europæisk kultur og tænkning.
Du vil også få indsigt i fagenes metoder og fx lære at indsamle, analysere og forholde dig kritisk til forskellige materialer.
Endvidere vil du blive trænet i at argumentere og diskutere på et fagligt grundlag, fx i diskussioner af egne og andres kulturelle værdier eller synspunkter. Du vil lære at formidle din viden mundtligt og skriftligt.
Du får undervisning inden for følgende emneområder:
fællesfaglige emner (fx globalisering og kulturmødet, religiøse og politiske brud)
historie (fx dansk historie og identitet, hovedlinjerne i europæisk historie)
religion (fx kristendom, islam mm., etik)
samfundsfag (fx politisk ideologier, økonomiske sammenhænge)
Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer og organiseres i mindst fire fællesfaglige forløb. Du får mulighed for at deltage aktivt i diskussioner og formidlinger.
Der bruges it-baseret udstyr til informationssøgning, formidling og vidensdeling.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af et skriftligt projekt.
Projektet kan du udarbejde alene eller sammen med andre, mens den mundtlige prøve er individuel. Projektet udarbejdes i ca. 25 timer fordelt over mindst to uger i slutningen af undervisningsperioden, efter at uddannelsestiden i faggruppen er afsluttet. Der skal udarbejdes en synopsis på 2-3 sider, som afleveres den sidste unervisningsdag.
Selve eksaminationen varer ca. 45 minutter. Du fremlægger temaets problemstillinger og relationerne til det læste stof ud fra synopsen.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Læs mere Læs mindre
Din Kurv
Kurven er tom!

Søg hold

Nulstil søgningen