Engelsk, Basis

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du får lejlighed til at genopfriske eller blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk om dagligdags emner.


Læs mere om faget og eksamen på Uddannelsesguiden

Adgangskrav

Du skal som hovedregel være fyldt 25 år, men der er undtagelser.
Hvis du vil vide mere, så kontakt en af vores vejledere.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til folkeskolens 7. klassetrin.