Ansøgnings-, handels og tilmeldingsbetingelser

Luk fane

Produktinformation:

www.shop.vucstor.dk kan du se de hold, som tilbydes på VUC Storstrøm. Ud for hvert fag oplyses fagbeskrivelse og adgangskrav.

For HF-enkeltfag har du mulighed for at ansøge om optagelse via webshoppen:

www.shop.vucstor.dk

Øvrige fag skal søges via studievejledningen.

Book evt. en tid her: https://www.vucstor.dk/studievejledning/tilmelding/

For yderligere oplysninger kan der sendes en mail til vuc@vucstor.dk

www.vucstor.dk ejes og drives af VUC Storstrøm, CVR-nr: 29541868, Bispegade 1, 4800 Nykøbing F., Telefon 5488 1700 og e-mail: vuc@vustor.dk

Priser:

Alle priser er fastlagt i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser. Alle priser for undervisning er fritaget for moms.

I forbindelse med udstedelse af nye bekendtgørelser kan der ske ændringer i priserne, der kan betyde, at priserne reguleres med krav om efterbetaling eller tilbagebetaling af for meget indbetalt beløb.

Ansøgning/bestilling:

Vær opmærksom på, at du først er sikret en plads på det/de ønskede hold, når din betaling er registreret, og der stadig er ledig plads på hold. Er holdet fyldt op, vil du stå på betalt venteliste og blive flyttet på holdet, så snart der er plads. Vi optager dog kun studerende på hold 3 uger efter holdstart. Såfremt der ikke bliver plads til dig, får du besked i din E-boks – og dine penge vil blive tilbagebetalt til din NEM-konto.

Ved ansøgning gennem webshoppen:

www.shop.vucstor.dk ser du undervisningstilbud og priser. Vær opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer i omfanget af undervisningstilbud.

En bindende aftale mellem dig og VUC Storstrøm er først endeligt indgået, når du modtager en godkendelse på sin ansøgning.

Ved ansøgning gennem studievejledningen:

En bindende aftale mellem dig og VUC Storstrøm er først endeligt indgået, når du har udfyldt dine gøremål i LUDUSweb – samt du har indbetalt deltagerbetaling for de ansøgte fag.

Betaling:

Via webshop:

Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard samt MobilePay. Betaling sker, når du modtager en godkendelse af din ansøgning fra VUC Storstrøm. 

Via studievejledningen:

Studievejledningen sender et brev til din E-boks, hvoraf betalingsoplysninger fremgår. Du kan betale via betalingsmodulet på vores hjemmeside. www.vucstor.dk/betaling. Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard samt MobilePay.

Generelle betingelser:

De kontooplysninger, der indtastes ved ansøgning, bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL), som det kun er dig og PBS, der kan læse. Der er således ingen andre, der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved betaling via Dankort, Visa og MasterCard trækkes beløbet fra din konto, så snart VUC Storstrøm optager dig på det/de valgte hold.

Fortrydelsesret:

Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter, at pengene er hævet eller reserveret på dit betalingskort eller via Mobilepay. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den efterfølgende hverdag. Bemærk: beløbet for visse korttyper frigives først op til 30 dage efter reservationen.

Hvis du fortryder, inden fristen udløber, skal du rette henvendelse til VUC Storstrøm, som returnerer det modtagne beløb til dig. Henvendelse kan ske via e-mail til vuc@vucstor.dk.

Tilmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, tilbagebetales deltagerbetaling ikke ved framelding.

Du kan benytte lovens standardfortrydelsesformular: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3

Forbehold for ændringer:

VUC Storstrøm forbeholder sig ret til at ændre og opdatere regler og betingelser, der gælder for køb på dette website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om, hvorvidt der er sket ændringer. VUC Storstrøm forbeholder sig desuden ret til at ændre i holdenes oprettelse, herunder nedlæggelse grundet for få tilmeldinger, mødetidspunkter, undervisere etc. Ved nedlæggelse af hold tilstræbes det at give et tilbud om optagelse på et andet hold. I modsat fald tilbagebetales det indbetalte beløb.

Videregivelse af oplysninger:

På VUC Storstrøm administrerer vi undervisningen i et studieadministrativt system, som du også får adgang til. Her vil du kunne se dine karakterer, skema, lektier osv. Det er vigtigt, at du ved, at du med accept af disse betingelser også samtykker til, at dit navn, adresse og telefonnummer må vises for andre studerende i vores studieadministrative system samt læringsplatformen. Hvis du ønsker at hemmeligholde disse oplysninger, skal du meddele det til din studievejleder eller til studieadministrationen på den afdeling, som du har ansøgt optagelse på.

Studieordensregler:

Som studerende på VUC Storstrøm, har du pligt til selv at gøre dig bekendt med vores regler og forventninger på vores hjemmeside:  www.vucstor.dk

Tro- og love:

Ved tilmelding afgiver du på tro og love oplysninger om tidligere uddannelser og pensionsforhold. Såfremt der er fejl i de afgivne oplysninger, vil du blive efteropkrævet en yderligere deltagerbetaling.

Links:

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk

Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation www.forbruger.dk

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=160666#Bil3